Agencja EWL jako jedna z pierwszych firm na rynku polskim, specjalizuje się w usługach rekrutacji i kompleksowej obsługi zatrudnienia pracowników z rynków wschodnich. Wspierając procesy migracyjne obywateli państw trzecich na polskim rynku pracy, EWL zapewnia transparentne usługi pośrednictwa pracy oraz uczestniczy w rozwoju polskiego rynku pracy opartego o obywateli państw trzecich.

Do głównych celów EWL zaliczyć można wsparcie rynku pracy Polski w oparciu o rozwiązania kadrowe bazujące na zasobach ludzkich państw trzecich, budowanie dialogu pomiędzy podmiotami działającymi na rynku pracy oraz promocję problematyki procesów migracyjnych.

EWL (dawniej East West Link) od początku istnienia propaguję ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, budując zawodowy pomost pomiędzy polskimi pracodawcami, a cudzoziemcami podejmującymi pracę w Polsce. Zaangażowanie agencji w usprawnianie procesów komunikacji o zjawisku migracji transgranicznych przełożyło się na ponad 100 publikacji w mediach polskich i ukraińskich oraz wydaną we współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck książkę „Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce” (C.H. Beck 2013). Działania edukacyjne zaowocowały szeregiem spotkań i szkoleń skierowanych do obywateli nowych państw objętych procedurą uproszczoną, w tym Armenii w ramach projektu "Strengthening Evidence-Based Management of Labour Migration", w ramach którego eksperci Agencji EWL zostali zaproszeni do przeprowadzenia serii szkoleń dla przedstawicieli ormiańskiego rynku pracy, w tym dla prywatnych agencji zatrudnienia i przedstawicieli ministerstw oraz organizacji rządowych, którego celem była przedstawienie regulacji prawnych rynków Polski i Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji o EWL można znaleźć na stronie internetowej www.ewl.com.pl

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

 

Zadzwoń:
+48 727 819 819
+48 727 811 119

Lub napisz:
porady@bezpiecznapraca.info.pl
kontakt@bezpiecznapraca.info.pl