Każda osoba zatrudniona w Polsce legalnie (np. w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie etc.) ma prawo do korzystania z publicznej (nieodpłatnej) służby zdrowia (szpitale i przychodnie lekarskie).

Jeśli cudzoziemiec chce skorzystać z opieki medycznej, to w szpitalu lub przychodni lekarskiej musi przedstawić dokument ZUS RMUA z ostatniego miesiąca. Dokument ZUS RMUA jest wystawiany przez pracodawcę i jest potwierdzeniem opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne.

Ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być również objęci:

  • dzieci pracownika
  • małżonek pracownika

Pracownik musi jednak poinformować swojego pracodawcę, że chce żeby jego dzieci i/lub małżonek również byli objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. 
 

PAMIĘTAJ, ŻE CO MIESIĄC MASZ PRAWO OTRZYMAĆ ZUS RMUA OD SWOJEGO PRACODAWCY. ALE ZA KAŻDYM RAZEM MUSISZ O TEN DOKUMENT POPROSIĆ. NATOMIAST RAZ W ROKU (DO 28 LUTEGO) PRACODAWCA MUSI CI WYDAĆ ZUS RMUA ZA MINIONY ROK.
 

Jeśli uległeś wypadkowi w pracy to powinieneś:

  • niezwłocznie zgłosić ten wypadek swojemu przełożonemu;
  • zgłosić roszczenie z tytułu wypadku skutków wypadku. Takie zgłoszenie dokonuje się za pośrednictwem pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jednak nie wiesz jak to zrobić, to skontaktuj się z organizacją pozarządową pomagającą cudzoziemcom)

 

PAMIĘTAJ, ŻE JEŚLI JESTEŚ WYKORZYSTYWANY LUB ZMUSZANY DO PRACY, TO MASZ PRAWO OTRZYMAĆ POMOC ZE STRONY INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH. NAWET JEŚLI WYKONUJESZ PRACĘ NIELEGALNIE (BRAK WIZY I ZEZWOLENIA NA PRACĘ), TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOCZYWA NA TWOIM PRACODAWCY. TY NIE PONOSISZ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

 

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

 

Zadzwoń:
+48 727 819 819
+48 727 811 119

Lub napisz:
porady@bezpiecznapraca.info.pl
kontakt@bezpiecznapraca.info.pl