Jednym z niebezpieczeństw, które zagrażają osobom migrującym jest handel ludźmi, który czasem bywa nazywany niewolnictwem naszych czasów.

Handel ludźmi to taka sytuacja, w której jeden człowiek (handlarz, sprawca) podporządkowuje sobie drugiego człowieka (ofiara) po to, żeby go zmusić do zrobienia czegoś, żeby w ten sposób go wykorzystać. 

Handel ludźmi może przybierać bardzo różne formy, najczęściej jest to:

 • zmuszanie innej osoby do uprawiania prostytucji
 • zmuszanie innej osoby do żebrania
 • zmuszanie innej osoby do pracy
 • zmuszanie innej osoby do wykonywania innych czynności, świadczeń lub usług, np. do kradzieży lub pobierania nienależnych zasiłków
 • czasem zmuszenie innej osoby do oddania narządu

Jak dochodzi do handlu ludźmi, którego możesz być ofiarą?

 • Najpierw sprawca wyszukuje osobę, którą chce oszukać (ofiara) albo taka osoba sama zgłasza się do sprawców, np. wtedy, kiedy poszukuje pracy za granicą.
 • Następnie handlarz wprowadza ofiarę w błąd, np. oferując ciekawą i dobrze płatną pracę za granicą.
 • Może także zaoferować pomoc w zorganizowaniu podróży (załatwienie paszportu lub wizy) lub pożyczkę np. na kupienie biletu.
 • Handlarz faktycznie ułatwia wyjazd do innego kraju, np. poprzez wskazanie środka transportu lub przewodnika.
 • Już na miejscu, ta sama osoba albo inna z nią współpracująca, odbiera ofierze paszport i wskazuje miejsce pracy. W przypadku młodych kobiet to może być np. dom publiczny.
 • Jeśli taka kobieta nie chce być prostytutką jest bita lub gwałcona.
 • Jeśli nadal nie chce się podporządkować, wtedy sprawcy grożą, że zrobią krzywdę jej bliskim. To z reguły działa.

Podobnym, ale trochę innym zjawiskiem jest praca przymusowa, która jest wtedy, kiedy człowiek podejmuje pracę pod przymusem (bicie, groźba), albo jest zmuszany do kontynuowania pracy, mimo, że chciałby już tę pracę przerwać. Do takich sytuacji może dochodzić podobnie, jak w przypadku handlu ludźmi, czyli ofiara jest wprowadzana w błąd, przewożona do innego kraju i wykorzystywana. 

Ale sytuacja może być także inna i może wyglądać np. tak:

 1. Pośrednik oferuje ofierze legalną pracę za granicą.
 2. Wskazuje konkretnego pracodawcę i podpisuje z pracownikiem umowę, najczęściej taka umowa nie zawiera wielu szczegółów.
 3. Jeśli pracownik nie ma pieniędzy pośrednik oferuje pomoc finansową, np. na bilet lub na wizę.
 4. Po przyjeździe do kraju przeznaczenia, warunki pracy i płacy są często inne niż te obiecywane.
 5. Jeśli pracownik nie chce podjąć pracy jest straszony policją, może być także bity.
 6. Ponieważ pracownik nie zna miejscowego prawa może się obawiać konsekwencji tego co zrobił, np. tego, że podpisał umowę albo, że zaciągnął dług u pośrednika.
 7. Często pracownik podporządkowuje się ze strachu i podejmuje.
 8. Z czasem pracodawca pogarsza warunki pracy, np. obniża wynagrodzenie, ale pracownik nie ma innego wyjścia, jak tylko zaakceptować sytuację.

To jest właśnie praca przymusowa, której możesz być ofiarą. Taka sytuacja jest zabroniona przez prawo polskie i prawo międzynarodowe.
 

Dlaczego migranci są szczególnie narażeni na handel ludźmi i pracę przymusową?

Bo są w obcym kraju, najczęściej są biedni i potrzebują pieniędzy, często mają długi, nie znają miejscowego języka, nie znają prawa, boją się policji i sądu w kraju, w którym przebywają i boją się o swoich bliskich w kraju pochodzenia. Są łatwym celem!! 

Ale handel ludźmi to jest także bardzo poważne naruszenie godności i innych praw człowieka. To dlatego, każdy funkcjonariusz państwa, który się dowie o takim przestępstwie musi podjąć wszelkie niezbędne działania. Przede wszystkim jednak musi udzielić pomocy ofierze, czyli osobie, która była wykorzystywana.

W Polsce, jak w każdym innym kraju trzeba przestrzegać prawa. Wszyscy musimy respektować prawa innych ludzi, musimy płacić podatki czy pracować legalnie, a cudzoziemcy dodatkowo muszą mieć np. wizę. Ale są sytuacje, w których naruszenie prawa może być usprawiedliwione. Nawet jeśli nie masz wizy i pracujesz bez pozwolenia, ale jesteś ofiarą pobić, gróźb i wyzysku zgłoś się na policję, do dowolnej instytucji państwowej albo do organizacji pozarządowej. Wszyscy muszą Ci pomóc.

W Polsce uprawianie prostytucji nie jest karalne. Jeśli jesteś zmuszona do świadczenia usług seksualnych zgłoś się na policję, do dowolnej instytucji państwowej lub do organizacji pozarządowej. Wszyscy muszą Ci pomóc.
 

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

 

Zadzwoń:
+48 727 819 819
+48 727 811 119

Lub napisz:
porady@bezpiecznapraca.info.pl
kontakt@bezpiecznapraca.info.pl