27 czerwca w centrum konferencyjnym „Zielna” w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie eksperckie, podsumowujące projekt „Bezpieczna praca w Polsce”. W konferencji zorganizowanej przez Agencję EWL we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Fundacją „Nasz Wybór”, zatytułowanej „Bezpieczeństwo pracy a atrakcyjność polskiego rynku dla cudzoziemców”, wzięli udział przedstawiciele instytucji rynku pracy, jak i sami migranci.

Pragniemy z przyjemnością poinformować o oficjalnym otwarciu punktu informacyjnego dla cudzoziemców, które będzie miało miejsce 1 lipca bieżącego roku o godzinie 15. Punkt informacyjny stanowić ma odpowiedź na potrzeby informacyjne cudzoziemców odwiedzających dworzec, zwłaszcza tych pochodzących z Ukrainy. Osoby te zazwyczaj nie mają dostępu do informacji o warunkach pobytu i pracy w Polsce, stając się łatwym celem dla nieuczciwych pośredników i pracodawców.

W sobotę 27 czerwca w Centrum Konferencyjnym "Zielna" w Warszawie (ul. Zielna 37, sala wystawowa) odbędzie się konferencja "Bezpieczeństwo pracy a atrakcyjność polskiego rynku dla cudzoziemców", podsumowująca roczny projekt integracji obywateli państw trzecich na polskim rynku pracy "Bezpieczna praca w Polsce". Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Fundacją "Nasz Wybór" oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Europejskiej Sieci Migracyjnej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Patronat medialny nad spotkaniem objął portal HRStandard.pl.

Znajomość przepisów polskiego prawa to jedna z najczęściej wymienianych przez cudzoziemców barier, z jakimi można zetknąć się rozpoczynając pobyt i pracę na terytorium Polski. Zawiłości procedur prawnych oraz cenne wskazówki dla obcokrajowców podejmujących zatrudnienie przybliżają organizatorzy projektu społecznego "Bezpieczna praca w Polsce", którzy we współpracy z Ośrodkiem Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego przygotowali "Poradnik dla cudzoziemców na polskim rynku pracy".

14 lutego bieżącego roku w budynku Cerkwi greckokatolickiej przy ulicy Miodowej w Warszawie odbyło się drugie spotkanie eksperckie z cyklu „Bezpieczna praca w Polsce” - „Migranci z Ukrainy na rynku pracy – znaczenie bezpieczeństwa i legalności zatrudnienia”. Organizatorzy – Agencja Pracy EWL we współpracy z Fundacją „Nasz Wybór” oraz Ambasadą Ukrainy zaprosili do dyskusji na temat bieżącej sytuacji związanej z podejmowaniem pracy przez obywateli Ukrainy w Polsce przedstawicieli instytucji rynku pracy, jak również samych migrantów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu bezpieczeństwa i legalności wykonywania pracy w Polsce, które zostaną przeprowadzone w marcu i kwietniu na terenie Ukrainy. Pierwsze warsztaty odbędą się już 21 i 22 marca w Kijowie. Kolejne – tydzień później we Lwowie.

Już w następną sobotę, 14 lutego, w Cerkwi greckokatolickiej na ul. Miodowej 16 w Warszawie odbędzie się otwarte spotkanie eksperckie w ramach projektu "Bezpieczna praca w Polsce". Partnerem spotkania jest Fundacja Nasz Wybór oraz Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Jesteś obywatelem Ukrainy i masz polską wizę lub kartę pobytu z prawem do pobytu w Polsce przez co najmniej 12 miesięcy? Weź udział w bezpłatnych warsztatach na temat bezpieczeństwa zatrudnienia! Warsztaty dla pierwszej grupy odbędą się już w weekend 28.02 - 1.03 w Ukraińskim Domu przyulicy Zamenhofa 1 w Warszawie. Kolejny termin - tydzień później (7.03 - 8.03) w tym samym miejscu.

Dynamiczny przyrost zatrudnienia obcokrajowców na przestrzeni ostatnich lat to efekt liberalizacji przepisów dotyczących legalizacji pobytu i pracy na terytorium Polski. To również skutek luki kadrowej i kompetencyjnej, jaka powstała w wyniku odpływu polskich pracowników na inne rynki. Pomimo zmian w polskim prawie, zjawiskiem nadal występującym są przypadki nadużyć w stosunku do cudzoziemców podejmujących w Polsce pracę. Uczestnicy rynku podejmują działania mające na celu poprawę tego stanu rzeczy, efektem których są społeczne kampanie na rzecz cudzoziemców, takie jak projekt „Bezpieczna praca w Polsce”.

 

Organizator projektu, Agencja Pracy EWL, zaprasza obywateli Ukrainy, którzy podejmują lub planują podjąć pracę w Polsce do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjno – informacyjnych.

Chcesz dowiedzieć
się więcej?

 

Zadzwoń:
+48 727 819 819
+48 727 811 119

Lub napisz:
porady@bezpiecznapraca.info.pl
kontakt@bezpiecznapraca.info.pl